БИОГРАФИЯ
Светлин Софрониев


1976
– роден в гр. Лом
1989 1994 – учи в ССУ с изучаване на чужди езици и изобразително изкуство, гр. Лом
1994 1999 – учи във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, специалност “Педагогика на изобразителното изкуство” и  се дипломира в класа по живопис на проф. Н. Русчуклиев.
1999 – Магистърска степен по “Педагогика на изобразителното изкуство”
2003 - зачислен за редовен докторант в катедра ПИ на ФНПП, СУ „К. Охридски”

Светлин Софрониев работи в областта на живописта (кавалетна и монументална), графиката, илюстрацията и художествената фотография. Член е на “Представителството на СБХ – гр. Лом” и от дипломирането си участва активно в регионални и национални изложби.
Негови работи са притежание на галерии и частни колекции в България, Швейцария, Австрия, Чехия, Германия, САЩ, Канада, Босна и Херцеговина и др.


Самостоятелни изложби
:
2010 – "Акварели" галерия на Софииска филхармония - зала "България", гр.София
2008 – "По-близо..." галерия на Централен Военен Клуб, гр.София
2008 – "Акварели" галерия "Винобар", гр.София
2008 – "Акварели" галерия "Агора", гр.София
2001 – "Врати" галерия "ВИАРТ", гр.София
2001 – галерия на фондация “Миньо Балкански”, гр.Нова Загора

Общи изложби:
2009 – Изложба на “Представителство СБХ – Лом” - Общинска галерия гр. Лом
2008 – Изложба - Източноевропейски художници, Epson Library Center - Лондон, Великобритания
2008 – Изложба "Акварели" галерия "ВИАРТ", гр.София
2008 – Международна изложба – галерия на Евро – Български център, София
2008 – Изложба "Градски пейзаж" галерия "ВИАРТ", гр.София
2006 – XII INTERBIFEP / XII Международно биенале на портрета – рисунка и графика, Тузла, Босна и Херцеговина  
2006 – Изложба на “Представителство на СБХ – Лом” в Народно събрание
2006 – Изложба на представителствата на СБХ, „Шипка № 6”, гр. София
2005 – Изложба на северозападните художници, Общинска галерия гр. Лом
2004 – XI INTERBIFEP / XI Международно биенале на портрета – рисунка и графика, Тузла, Босна и Херцеговина
2004 – Международна изложба  – галерия на Евро – Български център, София
2004 – Изложба на “Представителство СБХ – Лом” в Дом на енергетика в гр.Козлодуй
2004 Международна живописна изложба в гр. Кавадарци, Македония
2004 – Изложба на представителство на СБХ-Лом „Водни техники” в гр.Велес,Македония
2003 – Международна живописна изложба в гр. Лом
2003 – Международна живописна изложба в гр. Кавадарци, Македония
2003 – Изложба на секция живопис “Водни техники”, Шипка № 6, София
2003 – Изложба в галерия “Виарт” – “Оряховица’02”, София
2002 – Изложба в галерията на културен център “Миньо Балкански”, гр.Нова Загора
2002 Международна изложба “Белчища’2002”, гр. Охрид Македония
2002 – изложба “Интериор”, галерия “Шипка”№6, София
2002 – Международна изложба “Дунавски пленери” – галерия на Евро – Български център, София
2001 – Международна живописна изложба в гр. Скопие, Македония
2001 – Международна живописна изложба в гр. Велес, Македония
2001 – Изложба – живопис  “Козлодуйски бряг”,гр. Козлодуй
2000 – Изложба на “Представителство СБХ – Лом” в Дом на енергетика в гр.Козлодуй
1999 – изложба “Млади автори”, Градски музей – гр.Лом

Награди:
Награда „Open City of Art - Srebrenik” от XII INTERBIFEP / XII Международно биенале на портрета – рисунка и графика, Тузла, Босна и Херцеговина

Международни пленери:
2006 – пленер / международно ателие „Исмет Муйезинович”  в град Тузла, Босна и Херцеговина
2004 – пленер “Дойран – Дудин’04”, гр. Дойран, Македония
2003 – пленер “Поломие’03”, гр. Лом
2003 – пленер “Дойран – Дудин’03”, гр. Дойран, Македония
2002 – пленер “Оряховица-02”, Нова Загора
2002 – пленер “Акварел и рисунка’02”, гр. Каварна
2002 – пленер“Белчища’2002”, Македония
2001 – пленер   “Велес’01”, гр.Велес, Македония
2001 – пленер “Козлодуйски бряг”, гр.Козлодуй

 

Copyright © 2013 Svetlin Sofroniev
www.sofroniev.colorlogic.eu

COLOR LOGIC - Art Company